วิธีการบูชาพ่อแก่ที่ถูกต้อง

วิธีบูชาพ่อแก่ที่ถูกต้อง

 

วิธีบูชาพ่อแก่ที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าวิธีบูชาพ่อแก่ที่ถูกต้องและสามารถทำได้ง่ายๆนั้นทำได้ง่าย สะดวกไม่ยุ่งยากอย่างที่หลายๆท่านคิดไว้ ส่วนเรื่องเวลาบูชาว่าควรบูชาวันเวลาไหนนั้นให้ถือความสะดวกของผู้บูชาเป็นหลักหรือจะถวายของบูชาพ่อแก่ทุกๆวันพระก็ได้เช่นกัน

ขั้นตอนวิธีบูชาพ่อแก่

1.จุดธูป 16 ดอก บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเพื่อเป็นการขออนุญาตินำพ่อแก่ปู่ฤาษีเข้ามาบูชาภายในบ้าน ข้าพเจ้าขออนุญาติเจ้าที่เจ้าทางนำพ่อแก่ปู่ฤาษีเข้ามาบูชาภายในบ้าน ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้พ่อแก่ปู่ฤาษีเดินทางเข้ามาโดยสะดวกด้วยเถิด

2.จุดธูป 9 ดอก บอกพ่อแก่ปู่ฤาษี  ข้าพเจ้านำพ่อแก่ปู่ฤาษีมาบูชาขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเป็นศิริมงคล โชคดี ร่ำรวย ขอให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ไปอยู่ที่แห่งหนใดก็ให้มีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูเป็นที่รักของทุกคน

3.ถวายของไหว้พ่อแก่ปู่ฤาษีด้วย พวงดอกดาวเรือง หมากพลู บุหรี่ ผลไม้ น้ำเปล่า น้ำเปล่านั้นควรมีตั้งไว้อย่าให้ขาด

4.สถานที่จัดวางบูชาพ่อแก่ไม่ควรสูงกว่าหรือเสมอพระพุทธรูป

การบูชาพ่อแก่ให้สมบูรณ์แบบนั้นผู้บูชาพ่อแก่ควรหมั่นตักบาตรทำบุญ ถือศีล5 ทำสมาธิควบคู่ไปกับการบูชาพ่อแก่อยู่เสมอเพื่อให้การบูชาพ่อแก่บังเกิดผลสูงสุดต่อตัวผู้บูชาและครอบครัว